Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 39

πεθαίνει.
Ποίος γνωρίζει τα μÏ
στήρια της θε-
λήσεως και την δύναμίν της; ΑÏ
τός ο
Θεός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία με-
γάλη θέλησις, η οποία επιβάλλεται επί
παντός πράγματος διά μόνης της εντά-
σεώς της. Οικεία βοÏ
λήσει παραδίδεται
ο άνθρωπος εις τοÏ
ς αγγέλοÏ
ς, εάν δ' ο
θάνατος είναι οριστικός δι' αÏ
τόν, τούτο
αποδοτέον μόνον εις το ασθενικόν της
θελήσεώς τοÏ
».
Ιωσήφ Γλάνβιλ

Δεν δύναται η ψÏ
χή μοÏ
ν' αναπολήση ακριβώς την εποχήν και το
μέρος, ένθα κατά πρώτον έτÏ
χε να ίδω την λαίδην Λίγειαν, διότι ο
χρόνος και αι θλίψεις εξησθένισαν το μνημονικόν μοÏ
, πιθανόν δε
εις τούτο να σÏ
νέτεινε και ο τρόπος, καθ' ον το αίσθημα εκείνο με
είχε κÏ
ριεύσει, δηλαδή η βαθμιαία

Last Page Next Page

Text Comparison with Histoires extraordinaires

Page 18
Solitude de la Nature ou agitation des villes, tout y est décrit nerveusement et fantastiquement.
Page 20
L'attention y est puissamment mise en jeu.
Page 36
S'il vient, il sera nécessaire de le garder.
Page 60
Mais, quand le cas est important, ou, ce qui revient au même aux yeux de la police, quand la récompense est considérable, on voit toutes ces belles qualités échouer infailliblement.
Page 74
Savez-vous bien que Jupiter a tout à fait raison à son égard? --En quoi? demandai-je avec un triste pressentiment dans le coeur.
Page 82
Et c'était encore son oeil droit qu'indiquait le pauvre nègre.
Page 92
Les autres lettres se succèdent dans cet ordre: _a o i d.
Page 104
L'opération du gonflement commença fort tranquillement samedi matin, 6 du courant, au point du jour, dans la grande cour de Weal-Vor-House, résidence de M.
Page 119
Au bout de quatre heures et demie environ, le ballon me parut suffisamment gonflé.
Page 120
En réalité, il y avait beaucoup de folie dans la contemplation placide avec laquelle j'examinai d'abord ma situation.
Page 128
Ces derniers, que j'avais attachés par la patte, pour les empêcher de s'envoler, étaient fort occupés à piquer quelques grains de riz éparpillés pour eux au fond de la nacelle.
Page 135
Mais enfin, lorsque j'eus fini, je commençai à recueillir, et promptement, les bénéfices de mon invention.
Page 158
Tout en rêvant à la singularité de ma destinée, je barbouillais sans y penser, avec une brosse à goudron, les bords d'une bonnette[26] soigneusement pliée et posée à côté de moi sur un baril.
Page 161
--Il n'y a pas encore bien longtemps,--dit-il à la fin--je vous aurais guidé par ici aussi bien que le plus jeune de mes fils.
Page 170
Un changement singulier avait eu lieu aussi dans le ciel.
Page 178
.
Page 194
Dans les moments d'excitation, les prunelles devenaient brillantes à un degré presque inconcevable et semblaient émettre des rayons lumineux d'un éclat non réfléchi, mais intérieur, comme fait un flambeau ou le soleil; toutefois, dans leur condition habituelle, elles étaient tellement ternes, inertes et nuageuses qu'elles faisaient penser aux yeux d'un corps enterré depuis longtemps.
Page 212
Privée du lustre rayonnant de ses yeux, toute cette littérature, ailée et dorée naguère, devenait maussade, saturnienne et lourde comme le plomb.
Page 225
--Avez-vous appris la mort déplorable de Berlifitzing, le vieux chasseur? dit au baron un de ses vassaux, après le départ du page, pendant que l'énorme coursier que le gentilhomme venait.
Page 233
Ce rempart de prison formait la limite de notre domaine.